aA aA

Missie/Visie

Missie
Stichting Peuterwerk wil alle peuters in een kansrijke omgeving begeleiden en volgen in hun spontane ontwikkeling. Hierbij staat het welbevinden van het kind centraal.

Visie
Gelijke kansen voor alle kinderen. Stichting Peuterwerk biedt alle kinderen een veilige omgeving om hun talenten te ontwikkelen, in groepsverband met oog voor het individuele kind.

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep