aA aA
Terug naar Nieuws

Oudertevredenheidsonderzoek: Peuterwerk scoort gemiddeld een 8,4 bij ouders!

Gepubliceerd op:
Oudertevredenheidsonderzoek: Peuterwerk scoort gemiddeld een 8,4 bij ouders!

Voor de zomervakantie hebben wij alle ouders/verzorgers uitgenodigd om het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook dit jaar was de respons weer hoog!

We geven graag een samenvatting van de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek.

Betrokkenheid

Ouders zijn tevreden over de betrokkenheid van de leidsters bij het kind. Zo zijn ouders tevreden over de aandacht van de leidster voor hun kind en de manier waarop de leidster hun kind begeleidt. Wel geven ouders aan dat er vanwege Corona minder activiteiten zijn georganiseerd.


“Onze dochter staat elke keer te springen om heen te gaan dus dit zegt mij wel genoeg!”

 

“Lieve leidsters met aandacht voor mijn  kind”

 

Ontwikkeling

Ouders zijn tevreden over de aandacht voor de ontwikkeling van hun kind. Ook is er voldoende aandacht voor beweging en wordt het samenspelen met andere kinderen voldoende gestimuleerd.

Sfeer

De sfeer wordt omschreven als fijn, net als het contact tussen de pedagogisch medewerkers en de peuters. De pedagogisch medewerkers creëren warmte en veiligheid. 

Plaatsing

Nieuwe ouders hebben ook input gegeven over de plaatsing. Ouders zijn tevreden over de inschrijving en geven hiervoor gemiddeld een 8,2.

Aansluiting onderwijs

De aansluiting bij de school wordt als prettig ervaren. Na het verlaten van de peuteropvang blijkt de overgang naar de basisschool gemakkelijker te zijn.

Communicatie

Ouders zouden het prettig vinden wanneer er meer gecommuniceerd wordt via het ouderportaal door middel van verhalen en foto’s.

Onze fantastische (pedagogisch) medewerkers staan iedere dag klaar om jouw kind een geweldige dag te bezorgen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Dat doen zij met veel passie en nog meer plezier. Wat is het daarom geweldig dat wij een 8,4 als gemiddeld cijfer hebben ontvangen vanuit het oudertevredenheidsonderzoek. Hier zijn we ontzettend trots op. De aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren komen gaan wij gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. De positieve punten blijven wij uiteraard vasthouden!

17-07-2023

Stichting Peuterwerk draagt voorscholen in de gemeente Emmen met zorg over aan Openbaar Onderwijs Emmen

Stichting Peuterwerk Emmen draagt 14 voorscholen over aan Openbaar Onderwijs Emmen (OOE). De veranderingen in financiering van kinderopvang in de gemeente Emmen is hiervoor de hoofdreden. Het besluit van OOE om een eigen stichting voor kinderopvang op te richten maakte voor beide partijen de start v…
Lees meer
 
Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep