aA aA
Terug naar Nieuws

Oudertevredenheidsonderzoek

Gepubliceerd op:
Oudertevredenheidsonderzoek

Voor de zomervakantie heeft Peuterwerk aan alle ouders/verzorgers gevraagd om het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Wat zijn we blij dat zoveel ouders hier de tijd voor hebben genomen.

We geven graag een samenvatting van het oudertevredenheidsonderzoek.

Betrokkenheid

Ouders zijn tevreden over de betrokkenheid van de leidsters bij het kind. Zo zijn ouders tevreden over de aandacht van de leidster voor hun kind en de manier waarop de leidster hun kind begeleid. Wel geven ouders aan dat er vanwege Corona geen ouderavonden zijn georganiseerd. Ook werd benoemd dat ouders de opvang van binnen nog niet gezien hadden, omdat ze vanwege Corona nog niet naar binnen mochten.

Sfeer

De sfeer wordt omschreven als fijn, net als het contact tussen de pedagogisch medewerkers en de peuters. De pedagogisch medewerkers creëren warmte en veiligheid.

“Onze dochter staat elke keer te springen om heen te gaan dus dit zegt mij wel genoeg!”

“Lieve leidsters met aandacht voor het kind”

Aansluiting onderwijs

De aansluiting bij de school wordt als prettig ervaren. Na het verlaten van de peuteropvang blijkt de overgang naar de basisschool gemakkelijker te zijn.

Communicatie

Ouders zouden het prettig vinden wanneer er meer gecommuniceerd wordt via het ouderportaal door middel van verhalen en foto’s.

Trots

Onze fantastische (pedagogisch) medewerkers staan iedere dag klaar om jouw kind een geweldige dag te bezorgen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Dat doen zij met veel passie en nog meer plezier. Wat is het daarom geweldig dat wij een 8,1 als gemiddeld cijfer hebben ontvangen vanuit het oudertevredenheidsonderzoek. Hier zijn we ontzettend trots op. De aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren komen gaan wij gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. De positieve punten blijven wij uiteraard vasthouden!

Volgend jaar gaan wij weer een oudertevredenheidsonderzoek uitzetten. Wij hopen dat daar weer vele ouders aan mee willen werken. 

17-07-2023

Stichting Peuterwerk draagt voorscholen in de gemeente Emmen met zorg over aan Openbaar Onderwijs Emmen

Stichting Peuterwerk Emmen draagt 14 voorscholen over aan Openbaar Onderwijs Emmen (OOE). De veranderingen in financiering van kinderopvang in de gemeente Emmen is hiervoor de hoofdreden. Het besluit van OOE om een eigen stichting voor kinderopvang op te richten maakte voor beide partijen de start v…
Lees meer
 
Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep