aA aA
Terug naar Nieuws

Stichting Peuterwerk draagt voorscholen in de gemeente Emmen met zorg over aan Openbaar Onderwijs Emmen

Gepubliceerd op:
Stichting Peuterwerk draagt voorscholen in de gemeente Emmen met zorg over aan Openbaar Onderwijs Emmen

Stichting Peuterwerk Emmen draagt 14 voorscholen over aan Openbaar Onderwijs Emmen (OOE). De veranderingen in financiering van kinderopvang in de gemeente Emmen is hiervoor de hoofdreden. Het besluit van OOE om een eigen stichting voor kinderopvang op te richten maakte voor beide partijen de start van de gesprekken en de uiteindelijke overname mogelijk. De overname zal eind van dit jaar plaatsvinden.

Stichting Peuterwerk
Angelique Smid, directeur Stichting Peuterwerk: “De financiële veranderingen in de gemeente Emmen zijn voor ons, na zorgvuldig intern beraad de aanleiding om te kiezen voor het overdragen van 14 voorscholen aan OOE. Ons doel is om continuïteit te bieden aan zowel kinderen en ouders als medewerkers van Stichting Peuterwerk. Wij zien in OOE een partij die deze waarde met ons deelt en samen zullen wij er alles aan doen om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.” Het gaat om voorscholen die gehuisvest zijn in scholen van OOE.

Kansengelijkheid
Uit divers onderzoek blijkt dat het voor de ontwikkeling van kinderen veel verschil maakt of ze in hun eerste levensjaren wel of niet in contact komen met voorschoolse educatie. Erik Vredeveld (Voorzitter College van Bestuur): “Verschillen in ontwikkeling in de eerste levensjaren kunnen later vaak niet meer worden ingehaald. Voorschoolse educatie en contact met andere kinderen kan daarin een belangrijke rol spelen, zeker als er nauwe afstemming is met het onderwijs.”

Eigen stichting
Momenteel zijn er binnen de scholen van OOE 17 verschillende aanbieders van voorschool en opvang. Erik Vredeveld: “Om te kunnen investeren in een doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen van 0 tot 14 jaar zijn dat te veel partners.” OOE heeft begin 2023 een kwartiermaker aangesteld om te onderzoeken op welke manier kinderopvang kan worden ingericht. Hieruit is gebleken dat een eigen stichting voor kinderopvang wenselijk is. “Door voorschoolse kinderopvang met aansluitend onderwijs aan te gaan bieden wil OOE een positieve bijdrage leveren aan de kansengelijkheid voor alle kinderen in de gemeente Emmen,” aldus Erik Vredeveld.

Overgang per 1 januari 2024
Het aanbieden van kinderopvang door de nieuwe stichting van OOE zal starten per 1 januari 2024. Het is de ambitie van OOE om ook voorschool, buitenschoolse opvang en dagopvang aan te gaan bieden op andere locaties. Wanneer dat voor welke locatie precies kan starten is nu nog niet duidelijk. Er wordt per school bekeken wat de mogelijkheden en wensen zijn.

Openbaar Onderwijs Emmen 
Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen. Met passend onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op onze basis- en speciaal onderwijs scholen in de gemeente Emmen. ‘Oog voor de wereld’ is ons motto, want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers! Het aanbieden van kinderopvang is een waardevolle aanvulling. We zijn blij dat we in goede afstemming met Stichting Peuterwerk op deze 14 locaties voor continuïteit kunnen zorgen voor kinderen, ouders en medewerkers.

29-04-2024

Open huis peuteropvang Drie Turven Hoog Musselkanaal op woensdag 22 mei

Woensdag 22 mei van 13.30 tot 15.30 uur heeft peuteropvang Drie Turven Hoog in Musselkanaal een open huis voor ouders die kennis willen maken of willen ervaren of deze opvang past bij hun peuters. Natuurlijk kunnen ook hun kindjes kijken of zij Drie Turven Hoog leuk vinden.  
Lees meer
 
Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep