aA aA

Ouderbijdragetabellen

Wanneer u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente en betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Dit verschilt per gemeente. Onderstaand vindt u de ouderbijdragetabellen per gemeente en kunt u aflezen wat uw bijdrage in de kosten zal zijn.

 

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep