aA aA

ANBI-status

Stichting Peuterwerk is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Peuterwerk, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer
853203192

Contactgegevens         

Bezoekadres:
Schoolstraat 1
9461 AA Gieten

Postadres:
Postbus 50
9460 AB Gieten

Doelstelling     
Het opzetten, het in stand houden, het ontwikkelen en het exploiteren van een kwalitatief, tegankelijk en fijnmazig net van voorzieningen voor peuterspeelwerk en kinderopvang.

Bestuur

BeleidsplanBeloningsbeleid           
Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Kinderopvang en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en  competenties welke wij aan onze medewerkers  stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Financiële verantwoording