aA aA

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Heeft jouw peuter moeite met taalontwikkeling? Of merk je dat je peuter behoefte heeft aan contact met meer kindjes? VVE is goed voor iedere peuter. Ook jouw peuter is dus welkom en krijgt de aandacht die het verdient.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie?

VVE is een ontwikkelingsgerichte methode speciaal voor peuters. Het richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: 

  • Taal: voorlezen, nieuwe woorden leren en liedjes zingen.
  • Beginnende rekenvaardigheid: leren tellen en meten.
  • Motoriek: grove en fijne motoriek.
  • Sociaal-emotioneel: stimuleren van zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Thema’s

Wat Voor- en Vroegschoolse Educatie helemaal leuk maakt zijn de thema’s. Ook de inrichting van de groepsruimte passen we bij elk thema aan, net als de boekjes, de puzzels en de knutselwerkjes. De ene keer is het thema bijvoorbeeld ‘reuzen & kabouters’, de andere keer ‘dit ben ik’ of ‘eet smakelijk.’

Voorbereiding op de basisschool

Op onze locaties werken we met VVE-programma's die goed aansluiten bij programma’s waar school ook mee werkt in groep 1 en 2. Fijn voor jouw peuter, want zo is de overgang naar school straks minder groot. Onze peuteropvang is dan ook de beste voorbereiding op het basisonderwijs.

VVE-indicatie

Jij kunt je kind zelf opgeven voor onze peuteropvang. Iedere peuter is welkom! Ongeacht achtergrond of ontwikkeling. Alleen als je kind extra ondersteuning nodig, dan kan de wijkverpleegkundige, kinderarts, consultatiebureauarts of maatschappelijk werker een indicatie schrijven. Met deze indicatie, ook wel een VVE-indicatie genoemd, kan jouw peuter extra naar de peuteropvang komen.

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep