aA aA

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Sommige kinderen kunnen een extra steuntje in de rug goed gebruiken. Bijvoorbeeld peuters met een (taal)achterstand. Om een moeizame start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen extra ondersteuning op gebieden waar dat noodzakelijk is.

Indicatie
De wijkverpleegkundige, kinderarts, consultatiebureauarts of maatschappelijk werker kan voor deze kinderen een indicatie schrijven. Deze indicatie, ook wel een VVE-indicatie genoemd, is voor ons het signaal om jouw peuter extra naar de peuteropvang te laten komen.

Doorgaande lijn
Op onze locaties werken we met VVE-programma's die inzetten op een doorgaande lijn. Daarmee bedoelen we dat de activiteiten uit het voorschoolse traject, de peuteropvang en voorschool, goed aansluiten bij de programma’s die gebruikt worden in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. De pedagogisch medewerkers zijn hierin bijgeschoold, net als de leerkrachten van de onderbouwgroepen van de basisscholen. De peuteropvang en voorschool vormen zo een echte voorbereiding op de basisschool.

VVE-programma’s
De peuteropvang en voorscholen werken o.a. met de programma's Puk & Ko, Startblokken, Piramide en Spelend Leren. Deze programma's sluiten allen aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en stimuleren de totale ontwikkeling van het kind. Al spelend komen diverse ontwikkelingen aan bod, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal-spraakontwikkeling. 

Thema's
In de peuteropvang en voorscholen werken we gedurende een bepaalde periode (gemiddeld zo’n zes weken) aan thema’s: dokter, dieren, kleding, eten en drinken. Het zijn herkenbare en aansprekende thema’s voor deze leeftijdsgroep. We bieden de peuters spelmogelijkheden en activiteiten aan die te maken hebben met het thema waarmee we op dat moment bezig zijn.
Ook de inrichting van de groepsruimte passen we aan het thema aan, net als de boekjes, de puzzels en de knutselwerkjes. Op deze wijze stimuleren wij spelenderwijs alle verschillende ontwikkelingsgebieden van de peuters (sociaal emotioneel, taal, verstandelijk, motorisch en creatief). 

Onderwijsinspectie
Elk jaar inspecteert de GGD onze locaties. Er wordt bijvoorbeeld gelet op de pedagogische kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Daarnaast krijgen we bezoek van de onderwijsinspectie. De onderwijsinspecteur kijkt met name naar de educatieve kwaliteit van de peuteropvang of voorschool in combinatie met de basisschool. De resultaten en de volledige inspectierapporten van onze locaties zijn in te zien op de site van de onderwijsinspectie.

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep