aA aA

Waarom peuteropvang

Ontwikkeling
De peuteropvang of voorschool is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Alles is erop gericht om het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium te herkennen – en om hierop, samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.

Voorbereiding basisschool
De peuteropvang of voorschool is een gerichte voorbereiding op de basisschool; altijd spelenderwijs. Er wordt gewerkt volgens een educatief programma waarin op een speelse, gevarieerde manier de ontwikkeling wordt gestimuleerd. Hierin zijn de peuteropvang en de voorschool dus gelijk. Een belangrijk verschil is dat een voorschool altijd in het gebouw van een basisschool is gevestigd. De pedagogisch medewekers en de leerkrachten van de basisschool werken nauw met elkaar samen. 

Dichtbij
Onze locaties bevinden zich middenin een wijk of dorp: dichtbij huis.

Professioneel
Doordat Stichting Peuterwerk deel uitmaakt van de Tintengroep zijn de lijnen naar het welzijnswerk kort. Als een kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken kunnen we hiervoor, altijd samen met de ouders, snel de hulp inroepen van andere professionals.

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep