aA aA

Drie Turven Hoog

  • VVE
  • Speel Thuis
  • dreumesgroep

Peuteropvang Drie Turven Hoog is gevestigd in het gebouw waar ook de openbare basisschool De Musselhorst en het consultatiebureau zijn gevestigd. Vlakbij bevindt zich ook de R.K. basisschool St. Antonius. We hebben de beschikking over twee ruime lokalen en een grote hal waarin gespeeld kan worden. Daarnaast kunnen we gebruik maken van het speellokaal van de basisschool. Iedere groepsruimte heeft een eigen buitenruimte met een zandbak, speelhuis en glijbaan en er is ruimte om te fietsen, rennen of met een bal te spelen. Bij speciale sport- en spelactiviteiten kunnen we gebruik maken van een groot nabijgelegen grasveld.

De groepen
Peuteropvang Drie Turven Hoog heeft 4 peutergroepen, een VVE-groep en een dreumesgroep. Op elke groep staan twee pedagogisch medewerkers en een vaste vrijwilligster.

Een dag op Drie Turven Hoog
De dag begint met het ontvangen van kinderen en ouders. Drie Turven Hoog is behalve voor de kinderen ook een ontmoetingsplek voor ouders. Alle kinderen mogen vrij spelen en als de ouders weg zijn gaan we eerst in de kring. We begroeten elkaar, merken op wie er niet is en beginnen de dag met een lied. Met behulp van dagritmekaarten laten we zien en benoemen we wat we die dag gaan doen. Zo mogelijk doen we nog een activiteit die bij het thema past: een boek, lied, versje of bewegingsspel.

Vervolgens mogen de kinderen weer spelen en de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in hun spel. Dit kan zijn door mee te spelen in bijvoorbeeld de huishoek, op deze manier proberen we iets toe te voegen aan het spel om de kinderen een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling. Ook worden er materialen aangeboden die de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en kinderen mogen iets maken wat bij het thema past. Centraal staat hierbij het proces, kinderen mogen vooral materialen en technieken uitproberen, ontdekken wat je met het materiaal kan. Dit kan heel goed met bijvoorbeeld verf, klei of spelen bij de zand- of watertafel. 

Na het spelen ruimen we samen alles op en wast iedereen zijn handen. Dan is het tijd om samen iets te drinken en fruit te eten. Als iedereen klaar is ruimen de kinderen zelf hun spullen weer op en bij goed weer gaan we dan naar buiten. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk om dingen zelf te proberen zoals bijvoorbeeld hun jas aandoen. Buiten kunnen de kinderen op een loopfiets, tractor of driewieler fietsen. Ze kunnen met allerlei materialen in de zandbak spelen. Ook is er vaak extra materiaal zoals stoepkrijt of bellenblaas. Bij slecht weer kunnen we eventueel terecht in het speellokaal om bijvoorbeeld te springen, rennen, kruipen, gooien etc.

Als afsluiting van de dag gaan we nog even in de kring en sluiten af met een liedje, kort spelletje of het terugkijken en samenvatten van een activiteit. 

Boekenpret
Elke week mogen de kinderen samen met de vrijwilligster een nieuw boek uitzoeken. Dit ‘boekenpret’-boek mogen ze een week lenen en iedere week mag 1 kind de boekenbeer mee naar huis voor een logeerpartijtje.

Startblokken
We werken volgens Startblokken, een ontwikkelingsgericht VVE-programma. Dit programma stimuleert de totale ontwikkeling van het kind. Er worden thema’s opgestart aan de hand van een aantal startactiviteiten en zo kijken we wat kinderen aanspreekt, wat ze leuk en interessant vinden. Op die weg gaan we verder om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de kinderen te creëren. Spel staat hierbij altijd centraal. Via de kernactiviteiten komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod en we proberen om een uitdagende, rijke speelleeromgeving in te richten. Ook met de hulp van ouders, door ze bij het thema te betrekken en te vragen of ze nog materialen, foto’s of ideeën hebben. Ieder thema duurt ongeveer 6-8 weken.

VVE-groep
Kinderen met een VVE-indicatie bieden wij 10 tot 16 uur peuteropvang. De kinderen komen in elk geval extra op de woensdagochtend en optioneel op een extra groep.

Dreumesgroep
De dreumesgroep is voor kinderen van 1 1/2 tot 2 1/2 jaar. De kinderen komen twee keer per maand, op de dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur, naar de peuteropvanglocatie. De groep bestaat uit 10 dreumesen, elke dreumes neemt  een tasje met fruit en drinken mee. Wij verzorgen koffie en thee voor de ouders. De groep wordt begeleid door een pedagogisch medewerker en een vaste vrijwilliger. We laten ouders ervaren dat samenspelen met je kind heel gezellig is, maar dat het kind ook zelf op ontdekking mag gaan en daardoor zelfredzaam wordt. Door verschillende materialen aan te bieden worden de dreumesen uitgedaagd om te ontdekken en te onderzoeken. Hierdoor krijgen ze nieuwe ervaringen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Je mag ook speelgoed lenen voor je dreumes en dat kun je 1 keer per 2 weken omruilen voor iets anders.

We bieden op de dreumesochtend al een klein stukje peuteropvang aan: we gaan samen liedjes zingen in de kring, handen wassen en samen het meegebrachte fruit eten. Na het eten gaan we b.v. buiten spelen of we leggen een circuitje in het speellokaal of we gaan dansen, in ieder geval lekker bewegen.

Ouders mogen meerdere keren met hun kind komen kijken om de sfeer te proeven en mee te maken hoe de ochtend verloopt

Het leuke is……dat het helemaal gratis is! 

Speel Thuis
Wij bieden een aantal ouders het programma Speel Thuis aan. Ouders gaan dan samen met hun kind thuis activiteiten doen die aansluiten bij het thema op de peuteropvang. Ze krijgen tijdens ouderbijeenkomsten instructie over de activiteiten en worden geïnformeerd over de ontwikkeling van de kinderen - en de manier waarop ze hun eigen kind kunnen ondersteunen en stimuleren. Ook worden ze geïnformeerd over hoe ze het beste met hun kind kunnen omgaan om een optimale ontwikkeling mogelijk te maken en daardoor de onderwijskansen te vergroten.

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Spireastraat 8
9581 CZ Musselkanaal
06 - 255 843 61
e-mail
LRK: 156056276
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Pluto

dinsdagmorgen:
08.15 - 12.15 uur

donderdagmiddag:
13.15 - 17.15 uur


Bambi

dinsdagmiddag:
13.15 - 17.15 uur

vrijdagmorgen:
08.15 - 12.15 uur


Dreumesgroep

maandagmorgen:
09.00 - 11.00 uur


Dopey VVE

maandagmiddag:
13.15 - 17.15 uur

woensdagmorgen:
08.15 - 12.15 uur


Mickey VVE

maandagmiddag:
13.15-17.15

woensdagmorgen:
08.15-12.15


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep