aA aA

De Peuterkorf

  • mooie locatie
  • samenwerking met groep 1 en 2
  • dreumesgroep

Peuteropvang De Peuterkorf is gevestigd in het multifunctioneel centrum De Bast, waar ook basisschool De Rank, het voortgezet onderwijs van Ubbo Emmius en de sporthal gevestigd zijn. 

De groep
We hebben de beschikking over één groot lokaal waar we gedurende de week twee groepen met maximaal 16 peuters hebben. We werken met twee geschoolde pedagogisch medewerkers en een vrijwilligster.

Grenzend aan ons lokaal hebben we een groot speelplein met diverse speeltoestellen, een grote zandbak en een grote schuur om het speelgoed in op te ruimen. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van het speellokaal van de school. Naast onze peutergroep zitten de groepen 1 en 2. Geregeld staan dan ook even de deuren open zodat de kinderen met en bij elkaar kunnen spelen. 

Dagindeling
Geen enkele dag is hetzelfde, maar er zijn wel activiteiten die iedere dag gebeuren. We starten altijd met de kring waarin we: namen lezen, kletsen, het moeilijke woord van de dag verzinnen en kijken naar de dagritmekaarten. Ook kijken we welke dag, wat voor weer en welk seizoen het is. Vervolgens gaan we spelen, soms knutselen. Na het eten en drinken gaan we meestal buiten spelen en aan het eind eindigen we weer in de kring.

Activiteiten
We ondernemen veel activiteiten zoals: spelen met scheerschuim, muziek maken, broodjes bakken, pizza maken, uitstapjes, spelletjes spelen, gymnastiek en nog veel meer. We besteden aandacht aan alle seizoenen en aan Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Aan het eind van het schooljaar gaan we met z’n allen op schoolreis.

Startblokken
Op de groep werken we met Startblokken, aan de hand van thema’s. Wanneer we bijvoorbeeld het thema boerderij hebben komen alle woorden die betrekking hebben op de boerderij langs. We praten over koeien, over melk, van de melk maken de peuters zelf pudding en we eten het gezamenlijk op. We gaan, met hulp van ouders voor het vervoer, kijken op een echte boerderij. We maken kennis met alle dieren op de boerderij maar leren ook de moeilijke woorden als silo en melkrobot. Verder knutselen we alles met de peuters en zo langzamerhand veranderd de peuteropvang in een boerderij. De peuters zelf komen ook met ideeën waar we dan weer op verder borduren. Op deze leuke manier leren ze zo heel veel over diverse onderwerpen. Spelenderwijs richting de basisschool.

Dreumesgroep
Onze dreumesgroep is, om de week, op de dinsdagmorgen van 8.30 tot 10.30 uur. Hier kunt u samen met uw dreumes komen. Uw dreumes kan spelen, knutselen, speelgoed uitzoeken bij de speelgoed uitleen, eten en drinken, ontdekken, muziek maken en lekker buiten spelen. De dreumesgroep is gratis. 

Speciale dagdelen
In december mogen alle mama’s een ochtend op de peuteropvang blijven. In februari mogen alle papa’s op een zaterdag met hun peuter langskomen en in mei alle opa’s en oma’s. We willen dan graag laten zien hoe een ochtend op de peuteropvang eruit ziet.

Iedere twee maanden komen er leerlingen van groep 7 van de basisschool voorlezen aan onze peuters. Er komen dan vier leerlingen, die gedurende een kwartier, met groepjes van vier peuters lekker in een hoekje gaan zitten lezen en kletsen.

 

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Winnie the Pooh

maandagmorgen:
08.15 - 12.15 uur

donderdagmorgen:
08.15 - 12.15 uur


Knorretje

dinsdagmiddag:
13.15 - 17.15 uur

vrijdagmorgen:
08.15 - 12.15 uur


Dreumesgroep

dinsdagmorgen:
08.30-10.30 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep