aA aA

Hummeltjeshonk

  • goed bereikbaar
  • betrokken medewerkers
  • gebarentaal

Peuteropvang Hummeltjeshonk is gevestigd in MFA Noordstee, samen met kinderopvang Smallsteps, de buurtvereniging en voetbalvereniging SPW. Wij hebben de beschikking over één ruim lokaal met een aansluitende buitenruimte. Ook kunnen we gebruik maken van het speellokaal.

De groep 
Peuteropvang Hummeltjeshonk heeft gedurende de week twee groepen met maximaal 16 kinderen. De groepen worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers en soms een vrijwilliger. 

Een dag op de peuteropvang
Bij binnenkomst mogen de ouders nog even blijven op de groep. Daarna zwaaien de kinderen hun ouders uit en mogen ze nog even vrij spelen.
Aan de hand van de dagritmekaarten kunnen de kinderen zien wat we gaan doen. Eerst vrij spelen, dan de kring, een activiteit, eten en drinken en afsluitend buitenspelen of spelen in het speellokaal.

Startblokken
Wij werken met de methode Startblokken en hebben 5 thema’s verdeeld over het hele jaar. De thema’s sluiten we altijd af met een peuter-ouder activiteit.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en te zien hoe wij de peuteropvang organiseren.  

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Berkenstraat 2F
9501 HN Stadskanaal
06 - 504 329 40
e-mail
LRK: 141464999
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Geel

maandagochtend:
08.15 - 12.15 uur

donderdagochtend:
08.15 - 12.15 uur


Oranje

dinsdagochtend:
08.15- 12.15 uur

vrijdagochtend:
08.15 - 12.15 uur


Dreumesgroep

woensdagochtend:
09.00 -11.00 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep