aA aA

Pedagogisch beleid

Het is belangrijk voor peuters om op een veilige, ongedwongen manier te kunnen spelen, ontwikkelen en communiceren. Onze medewerkers begeleiden op professionele wijze deze ontdekkingsreis van de peuter. In het pedagogisch beleid staat beschreven hoe we dat doen. Het bevat onder meer afspraken over hoe we te werk gaan, hoe we kwaliteit en veiligheid waarborgen en waar we voor staan.

Het pedagogisch beleid is bestemd voor ouders, verzorgers, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en andere belangstellenden. Op alle locaties ligt een plan ter inzage, maar u kunt ook hier de plannen bekijken.

Een pedagogisch beleid is nooit af. Door nieuwe ervaringen, inzichten en ontwikkelingen zullen wij het waar nodig wijzigen. Uitgangspunt is altijd dat we de hoogst mogelijke kwaliteit blijven leveren voor uw kind.


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep