aA aA

Volgsysteem

Wij werken met een peutervolgsysteem. Op die manier kunnen wij de ontwikkeling en betrokkenheid van ieder kind in kaart brengen. 

Wij observeren de peuters tijdens het verblijf op de peuteropvang of voorschool. Zo kunnen we systematisch bekijken wat goed gaat en waar extra aandacht aan moet worden gegeven. Bijvoorbeeld: als een kind weinig contact maakt met anderen of qua taalontwikkeling achterblijft, dan wordt dit in het peutervolgsysteem vastgelegd.

Uiteindelijk gaat deze informatie mee naar de basisschool, zodat daar ook rekening kan worden gehouden met de ontwikkeling van het kind. 

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep