aA aA

VVE+

Stichting Peuterwerk in Stadskanaal is in samenwerking met gemeente Stadskanaal en Elker jeugdhulp en onderwijs gestart met een VVE+ groep. VVE+ is een Voorschoolse en vroegschoolse educatievorm voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De focus ligt hierbij op het individuele kind door in te zetten op:

  • Kleinere groepen
  • Extra kennis en kunde door de samenwerking van Peuterwerk en Elker
  • Aangepaste inrichting
  • Passend materiaal

De VVE+ richt zich op het realiseren van extra, meer specifieke, inzet voor kinderen met een VVE-indicatie waar daarnaast andere zorgen zijn over de ontwikkeling.

Een professional van Peuterwerk en een van Elker leiden samen de VVE+ groep. Met de uitgebreide kennis vanuit beide organisaties bieden zij een pedagogisch en veilig groepsklimaat waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij worden zij ondersteund door een gedragswetenschapper van Elker.

Ouders ontmoeten elkaar bij activiteiten en krijgen begeleiding in het contact met hun kind, zowel thuis als op locatie. VVE+ richt zich op het realiseren van extra, meer specifieke, inzet voor kinderen met een VVE-indicatie waar daarnaast ook andere zorgen zijn over de ontwikkeling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen Annemieke Stegen via mailadres a.stegen@stichtingpeuterwerk.nl of tel. 06-20324651.

 

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep